kytara
logo

GEJZÍR FEST OPEN AIR
KONTAKT


O NÁS:
POHODÁŘI VSKH
POHODÁŘI Volnočasové & Společenské & Kulturní Hnutí
Veřejně prospěšná nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je přispívat k dosahování obecného blaha, veřejná prospěšnost, vzdělání, výchova a osvěta, napomáhat rozvoji veřejného života, kultury a zdraví. Vytvářet podmínky pro aktivní odpočinek a využití volného času, podpora činnosti s dětmi a mládeží, dospělými, seniory a osobami se znevýhodněním. Popularizace a rozvoj relaxační terapie, zooterapie, muzikoterapie, podpora EVVO. Propagace a realizace tábornictví jako zájmového hnutí orientujícího se na život v přírodě, poznávání přírody, její aktivní ochranu. Podpora a rozvoj podmínek pro kvalitní život a všestranný rozvoj dětí a mladých lidí i dospělých, mimoškolní výchovy.

Aktivity zajišťují dobrovolníci ve svém volném čase.
Webové stránky POHODÁŘI VSKH: www.pohodari.com
PRODUCENT FESTIVALU

POHODÁŘI VSKH
IČ: 22820213
Průběžná 2503/38
370 04 České Budějovice 3
Česká republika / CZ
Webové stránky: www.pohodari.com
Email: folkovylok@seznam.cz
GSM: +420 724 410 286


TÝM FESTIVALU GEJZÍR FEST OPEN AIR

ROMANA BOČKOVÁ
ředitel festivalu
smluvní vztahy, hudební dramaturg, booking kapel,
produkce festivalu, PR a mediální serivs, VIP

MICHAL VANIŠ
jednatel společnosti, smluvní vztahy,
produkce festivalu, PR a mediální servis,
technika, stavby

ROSTISLAV BOČEK
jednatel společnosti,
produkce festivalu, PR a mediální servis,
technika, stavby

SIMONA DUŠKOVÁ
catering


ZVUK A OSVĚTLENÍ

MIROSLAV BARTYZAL
zvukař
Tel.: +420 606 710 103
Email: mirabartyzal@seznam.cz


WEB

JIŘÍ BENDÍK
webmaster, grafik
Tel.: +420 722 349 369
Email: stealthowl@email.cz


Žádosti o akreditace pouze v akreditačním období (t.j. pd 20.1. do 20.2.)
posílejte prosím na e-mail: folkovylok@seznam.cz

komunikace, soutěže, brigády
e-mail: folkovylok@seznam.cz

webmaster: Jiří Bendík (stealthowl@email.cz), © 2019